Miradesfest

Sent Teamer de MIRADES FEST formes part d’aquest projecte i fas possible que la Mostra de Cine Social i Salut Mental es mantinga viva

Siendo Teamer de MIRADES FEST formas parte de este projecte y haces posible que la Mostra de Cine Social y Salud Mental se mantenga viva

Being a Teamer of MIRADES FEST you are part of this project and you make it possible for the Mostra to stay alive

Sent Teamer de SALUD MENTAL – AFEM TORRENT formes part d’aquest projecte i fas possible que puguem continuar lluitant per una atenció a la salut mental digna, pública i de qualitat i contra l’estigmatització del trastorn mental 

Siendo Teamer de SALUD MENTAL – AFEM TORRENT formas parte de este proyecto y haces posible que podamos seguir luchando por una atención a la salud mental digna, pública y de calidad y contra la estigmatización del trastorno mental

Being SALUD MENTAL – AFEM TORRENT Teamer you are part of this project and make it possible for us to continue fighting for dignified, public and quality mental health care and against the stigmatization of mental disorders

Sent Teamer de ESPAI TRIPOLAR formes part d’aquest projecte i fas possible que puguem continuar organitzant la Mostra de Cinema Mirades Fest i mantindre un espai de pensament crític per al foment de la consciència social.

Siendo Teamer de ESPAI TRIPOLAR formas parte de este proyecto y haces posible que podamos seguir organizando la Mostra de Cine Mirades Fest y mantener un espacio de pensamiento crítico para el fomento de la conciencia social.

Being a Teamer of ESPAI TRIPOLAR you are part of this project and you make it possible for us to continue organizing the Mirades Fest Film Festival and maintain a space for critical thinking to promote social awareness.

Tu també pots ser part de MIRADES FEST

També pots col·laborar a través del compte ES7231590016202883166924
Tota aportació ens permetrà continuar desenvolupant la Mostra de Cinema social i Salut Mental  MIRADES FEST