Miradesfest

Els curtmetratges finalistes i els curtmetratges premiats en Mirades Fest 2023

Secció
Curtmetratge Documental

Curtmetratge Premiat
Secció Documental

Secció
Una altra mirada es possible Curtmetratge Ficció

Curtmetratge Premiat
Secció
Una altra mirada es possible

Secció
Premi otorgat pel Públic

Curtmetratge premiat pel Públic

Secció
Premi otorgat per AFEM Torrent

Curtmetratge premiat
per AFEM Torrent